Napotki za uporabo

Napotki za uporabo

Vsebine teh internetnih strani služijo informiranju javnosti. Brez izrecnega dovoljenja uredništva interneta je vsaka uporaba delov besedila te spletne strani prepovedana.

Skrbno se pazi na pravilnost, aktualnost, popolnost in razumljivost tukaj objavljenih vsebin. Vsebine teh strani se redno obnavljajo. Vendar so potrebne naslednje omejitve:

Vsebine drugih ponudnikov

Tudi če si prizadevamo za skrben izbor Linkov, nimamo nobenega vpliva na vsebine in oblikovanje tujih internetnih strani (“Linki”), s katerimi imamo neposredno ali posredno povezavo. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti ali garancije za korektnost ali popolnost vsebin internetnih strani, s katerimi imajo naše strani vzpostavljeno povezavo. To velja za vse na naših straneh navedene Linke in za vsebine vseh strani, h katerim so bili izdelani navedeni Linki.

Lastne vsebine

V kolikor na teh straneh podane vsebine vsebujejo pravne predpise, uradne napotke, priporočila ali informacije, so pripravljene po najboljši vednosti in ob upoštevanju največje možne skrbnosti. V primeru neujemanja velja izključno aktualna uradna verzija, kot je objavljena v za to predvidnenem oglasnem listu. Morebitni pravni napotki, priporočila in informacije so neobvezujoči; pravnega svetovanja ni.

Avtorske pravice

Na tej spletni strani podane informacije in oblikovni elementi so avtorsko zaščiteni. Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedan ponatis, razmnoževanje in prevajanje informacijskih vsebin v celoti ali v delih kakor tudi drugi načini izkoriščanja ali uporabe. To velja zlasti za dokumente, strani, podatke, objekte in podobno, ki so bili izdani ali izdelani z naše strani.

Osebni podatki

V kolikor obstaja znotraj internetne ponudbe možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (naslovi e-pošte, imena, naslovi), poteka navedba teh podatkov s strani uporabnika na izrecno prostovoljni osnovi. Osebne podatke se uporabi samo z Vašo vednostjo in Vašo privolitvijo.

Prijava napak

Uredništvo prosi uporabnike teh internetnih strani, da opozorijo na morebitne nezakonite ali pomanjkljive oz. napačne vsebine tretjih, h katerim obstaja na internetni strani Link. Prav tako prosimo za sporočilo, če naše vsebine niso brez napak, aktualne, popolne in razumljive.

Prosimo, da se v tej zvezi poslužite našega kontaktnega formularja: