Osnovne informacije o Nemčiji

Uradno ime: Zvezna republika Nemčija (Bundesrepublik Deutschland)

Podnebje: Večinoma prevladuje celinsko podnebje. Na severozahodu je prisoten tudi vpliv oceanskega, na jugu pa alpskega podnebja.

Lega: Nemčija je srednjeevropska država. Meji na naslednje države: Danska, Nizozemska, Luksemburg, Belgija, Francija, Švica, Avstrija, Češka in Poljska.

Površina: 357.104 km2

Glavno mesto: Berlin (3,5 milijona prebivalcev)

Število in struktura prebivalcev: 81,2 milijona prebivalcev (2014); Nemci 91,3 %, pripadniki drugih narodnosti po številu: Turki, Italijani, Grki, Poljaki, itn.

Uradni jezik: nemščina

Vera: približno 29,9 % katolikov; 29,8 % protestantov; 2,6 % muslimanov; 3,6% ostalo; 34,0 % prebivalstva pa je versko neopredeljenega

Dan državnosti: 3. oktober (Dan nemške enotnosti)

Samostojnost: od leta 1949

Državna ureditev: Nemčija je federacija, ki jo sestavlja 16 zveznih dežel (Bundesländer). Vsaka ima svojo ustavo, parlament in vlado. Najvišja državna organa sta zvezna vlada (Bundesregierung) in zvezni parlament (Bundestag).

Politični sistem: Nemčija je parlamentarna demokracija z dvodomnim parlamentom, ki ga sestavljata zvezni zbor (Bundestag) in zvezni svet (Bundesrat). Zvezni zbor trenutno šteje 631 poslancev, neposredno izvoljenih s strani državljanov za obdobje štirih let. Zvezni svet sestavljajo predstavniki šestnajstih deželnih vlad.

Politične stranke: Krščansko-demokratska unija (Christlich Demokratische Union, CDU), Krščansko-socialna unija Bavarske (Christlich-Soziale Union in Bayern, CSU), Socialdemokratska stranka (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), Levica (Die Linke), Stranka zelenih (Bündnis 90/Die Grünen), Svobodna demokratska stranka (Freie Demokratische Partei, FDP)

Politične fundacije: Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU), Hanns-Seidel-Stiftung (CSU), Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD), Rosa-Luxemburg-Stiftung (Die Linke), Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen), Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP)

Sindikalna združenja: Združenje nemških sindikatov (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB), 8 sindikatov (med njimi najpombnejši Združeni sindikat za storitve (ver.di), Gradbeniška, kmetijska in okolska sindikalna zveza (IG BAU) ter Rudarska, kemijska in energetska sindikalna zveza (IG BCE)

Upravna ureditev: Nemčija je razdeljena na 16 zveznih dežel (Bundesländer): Baden Württemberg, Bavarska (Bayern), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Predpomorjanska (Mecklenburg-Vorpommern), Spodnja Saška (Niedersachsen), Severno Porenje-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen), Porenje-Pfalška (Rheinland-Pfalz), Posarje (Saarland), Saška (Sachsen), Saška-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Schleswig-Holstein in Turingija (Thüringen).

Članstvo v mednarodnih organizacijah: Nemčija je članica Evropske unije (od 1957), NATA (od 1955), Sveta Evrope (od 1950), FAO (od 1950), WHO (od 1951), UNESCO (od 1951), ILO (od 1951), Svetovne banke (od 1952), IBRD (od 1952), OECD (od 1960), IDA (od 1960), IMF (od 1973), OZN (od 1973), OVSE (od 1973), EBRD (od 1990) in številnih drugih mednarodnih organizacij.

Pomembnejši mediji: Zasebni elektronski mediji: ARD, ZDF, 3sat, arte, Phoenix, BR, MDR, NDR, RBB, SWR, WDR, DW
Zasebni elektronski mediji: Pro7, RTL, SAT 1, Kabel1, Vox
Časniki: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Bild
Tedenski časopisi in revije: Die Zeit, Der Spiegel, Stern, Focus

Nacionalni računi: BDP: 903,8 milijarde evrov; BDP na prebivalca: 35.200 evrov; BND: 2.972,2 milijarde evrov (2014)

Osnovne informacije o Nemčiji

Ekološke cone v Nemčiji

V Nemčiji obstaja že več kot 30 ekoloških con. Če se žeilte zapeljati z vašim vozilom v ekološko cono, mora biti vozilo opremljeno s primerno okoljsko vinjeto. To velja tudi za tuje goste, ki z lastnim vozilom potujejo v Nemčijo. Pred vašim odhodom v Nemčijo so vam tu na voljo nadaljne informacije...