Oddelki veleposlaništva

Oddelek za konzularne zadeve

Oddelek za pravne in konzularne zadeve je pristojen za naslednja področja: izdaja vizumov, državljansko pravo, pravni predpisi v zvezi s potnimi listi, dedne zadeve

Politični oddelek

Politični oddelek deluje kot vez za bilateralne politične odnose med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo

Gospodarski oddelek

Naloga gospodarskega oddelka je pospeševanje in skrb za nemško-slovenske gospodarske odnose.

Kulturni oddelek

Kulturni oddelek pospešuje in koordinira izmenjavo na področju kulture in izobraževanja s Slovenijo in podpira delo v Sloveniji delujočih nemških posredniških organizacij na področju kulture in izobraževanja

Oddelek za tisk

Oddelek za tisk je pristojen za stike z javnostjo veleposlaništva ter kontakte s slovenskimi mediji in nemškimi predstavniki medijev v Sloveniji