Življenje in delo v Nemčiji

 1. Slovenski delojemalci

a) Dovoljenje za bivanje

- Z vstopom Slovenije v EU 1. maja 2004, dovoljenje za bivanje ni več potrebno.

- Kot dokazilo o državljanstvu slovenski delojemalec potrebuje potni list ali osebno izkaznico (vize za vstop v državo ne potrebuje).

- Državljani EU prejmejo potrdilo o skupni pravici bivanja (glej link desno - pod b)

b) Obvezna prijava

- Ob prenosu bivališča v Nemčijo je obvezna prijava bivališča državljanov EU in njihovih družinskih članov pri pristojnem uradu občinske uprave svojega bivališča (praviloma v roku enega tedna).

c) Dovoljenje za delo

- V predhodnem obdobju se potrebuje dovoljenje za delo v EU (za to so pristojne agencije za delo), ki ga je potrebno pridobiti pred zaposlitvijo in je načelno izdano za obdobje enega leta.

- Delojemalci po najmanj enem letu na trgu delovne sile, so upravičeni do pravice do dela - EU, ki se jo izdaja brez omejitev in za neomejen čas.

- Ureditev morebitnih dovoljnj se priporoča že pred odhodom v tujino.

- Predpisana potrebna dokumentacija - glej link desno

d) Družinski člani

- So upravičeni do pravice do dela

- EU, če ima družinski član, h kateremu so se priselili, že prost dostop do trga delovne sile ali če so imeli po vstopu v državo z namenom priselitve k družini najmanj 18 mesecev redno skupno bivališče v Nemčiji.

e) Ostalo

- Delojemalci, ki so na delo v Nemčijo dodeljeni od slovenskega delodajalca, morajo s seboj imeti potrdilo slovenske socialne zavarovalnice, ki potrjuje, da gre za primer odposlanega delojemalca in da so prispevki za socialno zavarovanje plačani v Sloveniji.


2. Slovenski delodajalci

- V kolikor ne veljajo predhodne ureditve, lahko slovenska podjetja v Nemčiji opravljajo čezmejne storitve z lastnim osebjem brez dovoljenja za delo - EU.

- Takšna predhodna ureditev velja pri storitvah gradbene obrti, na področju čiščenja objektov, intervarja in prometnih sredstev ter na področju notranje dekoracije. Tukaj je svoboda opravljanja storitev še omejena in delojemalci potrebujejo dovoljenje za delo - EU.


3. Spletni naslovi s pristojnimi službami, zakonska določila ter podrobnejša navodila in informacije v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja v Nemčiji - glej link desno

(vir: Navodila glede prostega pretoka delovne sile - stanje: september 2006)

Informacije Zveznega ministrstva za zunanje zadeve

Priročnik s predpisi za opravljanje storitev ali pogodbenih dejavnosti v EU na področju opravljanja storitev in ustanavljanja

Logo der Arbeitsagentur

Priročnik seznanja s predpisi, ki jih je potrebno upoštevati v Zvezni republiki Nemčiji v zvezi z čezmejnim opravljanjem storitvenih ali pogodbenih dejavnosti. Naslovniki so zlasti podjetja, ki naročajo tovrstne storitve ali jih sami opravljajo.