Informacije o boju proti izkoriščanju

Za več informacij in pomoč se obrnite na naslednje kontaktne točke:

Slovenska filantropija
Poljanska cesta 12, Ljubljana
filantropija%27%org,info
(01) 430 12 88
Info točka za tujce
Slovenska 55, Ljubljana
ess%27%gov%27%si,info-tujci
(01) 472 64 60
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Dalmatinova 4, Ljubljana
080 1434
Društvo KLJUČ,
Centre for fight against trafficking in human beings
PP 1646, 1001 Ljubljana
siol%27%net,kljuc%27%center
080 1722
Anonymous report to the police
080 1200