Podnebje, okolje in energija

Make it in germany Povečaj sliko (© BMWi) Glavni izziv našega časa predstavljata podnebna in okoljska politika. Nemčija je z izstopom iz programa jedrske energije leta 2011 ter vstopom v obdobje obnovljivih energetskih virov mednarodno javnost jasno opozorila nase in s tem prevzela pionirsko vlogo na poti k učinkovitejši in okolju prijaznejši oskrbi z energijo. Na tem mestu najdete informacije o visoko zastavljenih ciljih zvezne vlade glede zmanjšanja emisij kot tudi o vključenosti Nemčije v podnebno, okoljsko in energijsko politiko.

Energy Efficiency Award 2017

Energy Efficiency Award 2017 - Podjetja se lahko prijavijo od tega trenutka dalje

Mednarodni natečaj energetske učinkovitosti nemške agencije za energijo (dena) letos poteka pod geslom "ustvarjalci energetskega preobrata”. Zasebna in javna podjetja so vabljena, da do 15. julija 2017 oddajo svoje projekte in koncepte, ki imajo poseben vpliv na praktično izvajanje energetskega preobrata. Denarna nagrada natečaja energetske učinkovitosti znaša skupaj 30.000 evrov in je pod pokroviteljstvom zvezne ministrice za gospodarstvo in energijo Brigitte Zypries.

Sonneblume-Solarpanel

Nemški energetski preobrat - Nemčija kot "laboratorij prihodnosti"

Zvezna vlada na podlagi letnih poročil, imenovanih „Energija za prihodnost”, spremlja energetski preobrat. Da bi bil zahteven prehod v učinkovito, zanesljivo in ekološko sprejemljivo oskrbo z energijo uspešen, je potrebno redno preverjanje uresničevanja strategije.

Windräder

Izziv - energetski preobrat

Jühnde je kraj z veliko energije: Vas z 800 prebivalci v Spodnji Saški je bila v letu 2005 prva bioenergetska vas v Nemčiji in se v celoti samooskrbuje z električno energijo in toploto iz biomase. Pionirski projekt je vzbudil veliko pozornosti v svetu. Delegacije iz ZDA in Japonske so pripotovale v Jühnde in se seznanile s tem, kako se iz gnojnice, koruze in žita v bioplinarni proizvaja energija. Tudi v Nemčiji je bilo veliko posnemovalcev. 

Podnebje, okolje in energija

Solarkraftanlage und Bio-Energie

Mednarodna agencija za obnovljive vire energije (IRENA)

IRENA

Mednarodna agencija za obnovljive vire energije (IRENA), ki je bila ustanovljena dne 26. januarja 2009 v Bonnu, je organizacija s ciljem, da po vsem svetu pospeši obsežno rabo obnovljivih virov energije.