Nemški energetski preobrat - Nemčija kot "laboratorij prihodnosti"

Sonneblume-Solarpanel Povečaj sliko (© dpa/picture-alliance)  Nemški energetski preobrat - Nemčija kot "laboratorij prihodnosti"

Zvezna vlada na podlagi letnih poročil, imenovanih „Energija za prihodnost”, spremlja energetski preobrat. Da bi bil zahteven prehod v učinkovito, zanesljivo in ekološko sprejemljivo oskrbo z energijo uspešen, je potrebno redno preverjanje uresničevanja strategije.

Vsako leto se o tem procesu pripravlja poročilo. Vsake tri leta (prvič v letu 2014) bo dopolnjeno obsežnejše poročilo o napredku strategije, ki vsebuje obširne in natančne analize. V decembru 2012 je zvezna vlada prvič predložila poročilo, ki vsebuje indikatorje za leto 2011 in hkrati prikazuje začetno bilanco o uresničevanju enegetskega preobrata.

 

Kaj so osrednje izjave tega poročila?

Začetek energetskega preobrata je narejen. Od sprejema novega energetskega koncepta junija 2011 je zvezna vlada sprožila okoli 160 ukrepov. Ustvarila je pomembne zakonske podlage za pospešen razvoj omrežja, za postavitev in vključevanje priobalnih vetrnih elektrarn, za uspešno in smiselno spodbujanje obnovljivih virov energije, za sanacijo stavb in za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

 

Dosedanji rezultati kažejo, da napreduje proces uresničevanja energetskih ciljev. Medtem ko poraba energije v Nemčiji in z njo povezane emisije toplogrednih plinov kljub gospodarski rasti upadajo, pa energetska učinkovitost že nekaj let raste. Tudi zanesljivost v oskrbi naprej ostaja zelo visoka. Da bo tako tudi ostalo, je nujno potrebna razširitev električnih omrežji. To je tema, ki zadeva tudi sosede.

 

Kar zadeva delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije se Nemčija drži zastavljene poti. Cilj je 18-odstotni delež do leta 2020. Vedno večje dovajanje obnovljivih virov energije pomeni tudi porast energetskih stroškov za gospodinjstva in podjetja. Cilj nemške zvezne vlade je, da cene elektrike še v naprej ostanejo dostopne za uporabnike in podjetja. Zato pripravlja temeljite reforme zakona o energiji iz obnovljivih virov, da bi s tem dosegla boljšo tržno in sistemsko integracijo le-te pri nadaljnji izgradnji.

Potek nemškega energetskega preobrata

Windrad