Raziskovalni center FAIR v Darmstadtu

Nemčija in Slovenija sta podpisali mednarodni sporazum

4. oktobra 2010 sta Nemčija in Slovenija skupaj s še sedmimi državami Azije, Vzhodne in Zahodne Evrope podpisali mednarodni sporazum o izgradnji in delovanju Mednarodnega centra za raziskave z antiprotoni in ioni v Evropi FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), enega največjih raziskovalnih projektov in enega najkompleksnejših pospeševalnikov na svetu.

Za Zvezno republiko Nemčijo sta sporazum podpisala Dr. Peter Ammon, državni sekretar na Zunanjem ministrstvu in dr. Helge Braun, parlamentarni državni sekretar na Zveznem ministrstvu za izobraževanje in raziskave (BMBF). Za slovensko stran je sporazum podpisal Mitja Valič, generalni direktor Direktorata za investicije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Stroški za izgradnjo in začetek delovanja pospeševalnika znašajo približno milijardo evrov, pičle tri četrtine stroškov krije Nemčija. Slovenija bi se do leta 2015 rada udeležila s finančnimi sredstvi in stvarnimi prispevki v višini 12 milijonov evrov. Elektro-Magnet für Teilchenbeschleuniger FAIR  Povečaj sliko (© dpa/pa)

Kot lokacija za raziskovalni center je bilo izbrano mesto Darmstadt, ki ima za to najboljše pogoje: FAIR bo od leta 2017 dalje dobavljal ionske žarke z doslej še nedoseženo intenziteto in kakovostjo in omogočal povsem novo raznolikost eksperimentov. S tem bi dobili vpogled v povsem odprta vprašanja, kot na primer: Kako so zgrajena atomska jedra? Kaj jih drži skupaj? Kaj se dogaja v notranjosti zvezd? Kaj se je zgodilo po prapoku? Kako učinkujejo ioni na materiale in tkiva?

"Z radovednostjo pričakujem spoznanja, ki nam jih bo v tej zvezi prinesel FAIR," pravi državni sekretar Braun. "FAIR je eno najpomembnejših infrastrukturnih projektov temeljne raziskave v Evropi in bo po vsem svetu nudil edinstvene raziskovalne možnosti."

Državni sekretar Ammon je poudaril veliko mednarodno pomembnost projekta z udeležbo osmih evropskih držav (Nemčija, Finska, Francija, Poljska, Romunija, Rusija, Švedska, Slovenija) ter Indije kot azijskega partnerja. Poleg že omenjenih držav se FAIR-a nameravajo udeležiti tudi Kitajska, Velika Britanija, Saudska Arabija in Španija.

Raziskovalni center FAIR

Hessenski ministrski predsednik Roland Koch in zvezna ministrica za izobraževanje in raziskave Annette Schavan