Alumniportal Deutschland - Trg številnih možnosti

"Alumniportal Deutschland" je spletna ponudba za vse, ki so študirali ali se izpopolnjevali v Nemčiji. Ti nemški alumni lahko v spletnem vozlišču aktivno, na podlagi forumov in v okviru strokovnih ali ljubiteljskih skupin, izmenjavajo znanje in izkušnje, vzpostavljajo stike med sabo in mrežami alumnov po svetu ter krepijo povezavo z Nemčijo. Spletna platforma "Alumniportal Deutschland" je kvalificirana socialna mreža, ker registrirane uporabnike informira o štipendijski in študijski ponudbi v Nemčiji, nadaljevanju izobraževanja in izpopolnjevanju v nemškem govornem okolju, ponuja brezplačne interaktivne aplikacije za učenje in poučevanje nemškega jezika, uporabniki pa najdejo tudi mednarodni koledar prireditev.

Pomemben segment predstavlja borza dela s široko ponudbo prostih delovnih mest in priložnostnih zaposlitev tako v Nemčiji kot drugod po svetu. Portal vključuje in povezuje dva pomembna segmenta – vse nekdanje štipendiste, raziskovalce in posameznike, ki so določeno študijsko, izobraževalno ali izpopolnjevalno obdobje preživeli v Nemčiji, in organizacije, kot so fundacije, univerze in visokošolski zavodi, podjetja ter mreže in društva nemških alumnov po svetu.

Spletna platforma je leta 2008 nastala iz potrebe po mreženju in izmenjavi idej, danes pa predstavlja trg številnih možnosti. "Alumniportal Deutschland" finančno podpira Nemško zvezno ministrstvo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ), sooblikuje pa ga 6 vidnih nemških kooperacijskih partnerjev: AGEF (Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte), Alexander von Humboldt-Stiftung, CIM (Centrum für internationale Migration und Entwicklung), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), InWEnt (Internationale Weiterbildung und Entwicklung) in Goethe-Institut.

Nemški alumni se lahko samostojno in brezplačno registrirajo na spletni strani www.alumniportal-deutschland.org in začnejo takoj uporabljati spletno ponudbo in informacije portala, ki so namenjene registriranim uporabnikom.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland

Več informacij:

Tanja Petrič, multiplikatorka za "Alumniportal Deutschland" v Sloveniji

Elektronski kontakt: alumniportal-deutschland%27%org,t%27%petric

www.alumniportal-deutschland.org