Raziskovalni portal Zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave

Nemčija je tradicionalno dežela raziskovalcev in izumiteljev. Nemški znanstveniki uživajo po vsem svetu izreden ugled. Temu primerno je nemško raziskovanje odprto za raziskovlce in profesorje vseh držav, ki bi radi razidkovali in poučevali na nemčkih univerzah.

Vrhunskih raziskav na visokih šolah si danes brez intenzivnega sodelovanja znanstvenikov, raziskovalnih ustanov in inštitutov v domovini in tujini ni mogoče predstavljati. Zato poteka v Nemčiji raziskovanje tudi izven univerze.

Pomemben element nemškega raziskovalnega področja so številni raziskovalni inštituti in inštitucije, ki podpirajo raziskave. V tesnem sodelovanju z visokimi šolami in gospodarstvom potekajo temeljne in uporabne raziskave na mednarodnem nivoju.

V bistvu obstajajo štiri iz javnih sredstev financirane znanstvene organizacije, ki dopolnjujejo univerze na pomembnih raziskovalnih področjih: Družba Max-Planck za spodbujanje znanosti, Skupnost Nemških raziskovalnih centrov Herman von Helmholtz, Družba Fraunhofer in Skupnost Leibniz.

Poleg tega obstajajo še posebna raziskovalna področja Nemške raziskovalne skupnosti, več akademij znanosti ter veliko število zveznih in deželnih ustanov z raziskovalnimi in razvojnimi nalogami.

Študij v Nemčiji

(© Zvezno zunanje ministrstvo)

Študij v Nemčiji – za to obstaja več dobrih razlogov.

10 let bolonjskega procesa

Studenten im historischen Hörsaal am Institut für Anatomie der Universität in Leipzig

19. junija 1999 se je 29 evropskih ministrov za visoko šolstvo srečalo v italijanskem mestu Bolonja, kjer so si zastavili cilj poenotiti evropski izobraževalni prostor. Od t.i. "Bolonjske deklaracije" se je marsikaj spremenilo..