Mednarodna parlamentarna štipendija IPS

Nemški zvezni parlament daje v sodelovanju z berlinskimi univerzami vsako leto približno 120 absolventom visokih šol, iz 28 držav na svetu, enkratno priložnost opraviti petmesečno prakso pri članu Nemškega zveznega parlamenta. Pripravniki spoznavajo procese odločanja v nemški politiki in zbirajo neposredne izkušnje na področju parlamentarnega dela. Rok za prijavo je vsako leto 30. junij. Upoštevane bodo samo tiste vloge, ki bodo vložene preko elektronske pošte.