Štipendije za krščanske študente (KAAD)

Katoliška štipendijska organizacija v Nemčiji (KAAD) s strani katoiliške cerkve podpira predvsem mlade katoliške akademike (znanstvenike in študente) vseh usmeritev iz srednje in vzhodne Evrope.

Štipendije se podeljujejo za financiranje raziskovalnih oz. študijskih bivanj v Nemčiji. Pogoji za pridobitev štipendije so konkretni in utemeljeni raziskovalni oz. študijski projekti ter priporočilo profesorja in duhovnika.