Erasmus študijska izmenjava v Sloveniji

Reise Povečaj sliko (© colourbox)

Vsak semester pride na študij v Slovenijo veliko število študentov iz Nemčije, ki obiskujejo različne fakultete obeh največjih državnih univerz – Univerze v Ljubljani in v Mariboru.

Z ostalimi študenti nemško govorečih držav je nemška skupnost najštevilnejša med erasmus študenti, ki sicer sestojijo iz vseh držav udeleženk tega programa – kot npr. Portugalske, Finske, Francije, Turčije, Irske, idr.

Študij v tujini in z njim pridobljene izkušnje iz mednarodnega okolja postajajo dandanes čedalje pomembnejši. Učenje tujega jezika, pridobivanje novih perspektiv ter medsebojno sodelovanje med različnimi univerzami so ključne značilnosti tega programa.

Kljub obstoju različnih načinov mednarodnih študijskih izmenjav so tu prisotni tudi drugi razlogi, zaradi katerih je program erasmus vse bolj priljubljen ter s tem prispevajo k naraščajočemu številu tovrstnih izmenjav.

Študenti se morajo v novem okolju znajti, spoznavajo dele Evrope, ki so jim bili do tedaj morda neznani ter sklepajo mednarodna prijateljstva. Pogosto spoznajo šele ob koncu študijske izmenjave resničen pomen le-te.

Veliko erasmus študentov vidi v izmenjavi priložnost poglabljanja svojega znanja iz določenega področja. Spet drugi se odpravijo za en ali dva semestra v tujino študirati nekaj popolnoma nasprotnega od dosedanjega študija.

Erasmus ponuja za vsakega nekaj.

Erasmus v Sloveniji

Erdkugel