Študij v Sloveniji

Reise

Erasmus študijska izmenjava v Sloveniji

Program Erasmus je daleč najbolj poznan in uspešen program študijske izmenjave v evropski zgodovini. Semester za semestrom se mladi študentje odločajo napraviti ta za njihov študij in življenje pomemben korak ter odidejo za daljše obdobje v tujino. Uspeh programa Erasmus temelji predvsem na lažji dostopnosti krajše oblike študijske izmenjave ter pestrosti izbire predmetov na različnih univerzah, med katerimi si lahko študenti izberejo sebi najljubše. Erasmus Mundus program pa je odprl tudi možnost študija širom sveta. Poleg EU držav članic v programu Erasmus sodelujejo še Turčija, Norveška, Islandija, Lichstenstein in določeni švicarski kantoni.

Študij v Sloveniji

Aussicht von der Burg auf die Altstadt Ljubljanas