Nemška jezikovna diploma v Sloveniji

Povečaj sliko

Z opravljeno Nemško jezikovno diplomo (DSD) Konference ministrov za prosveto lahko dijaki v tujini pridobijo dokazilo o znanju nemškega jezika. Vsako leto več dijakov po vsem svetu opravlja preizkus znanja za pridobitev Nemške jezikovne diplome. Tendenca za prihodnja leta je naraščajoča. Nemško jezikovno diplomo druge stopnje lahko opravljajo dijaki v višjih razredih gimnazij in velja kot dokazilo o zahtevanem znanju nemškega jezika za študij v Nemčiji.

V Sloveniji so v program za pridobitev Nemške jezikovne diplome vključene naslednje šole: Gimnazija Bežigrad, Srednja ekonomska šola Celje, ESIC Kranj, Gimnazija Maribor I, Gimnazija Maribor II, Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija Ljutomer, Šolski center Rudolfa Maistra v Kamniku, Gimnazija Franca Miklošiča, Srednja šola Črnomelj, Zavod sv. Frančiška Saleškega - Gimnazija Želimlje, Osnovna šola Kapela, Dvojezična srednja šola Lendava, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Dvojezična osnovna šola Lendava, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Slovenska Bistrica, Gimnazija Poljane, Gimnazija Kranj, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota in Gimnazija Slovenj Gradec.

V letu 2016 je v Sloveniji uspešno opravilo izpit za Nemško jezikovno diplomo 537 učencev, od tega jih je 496 prejelo DSD diplomo in 68 DSD potrdilo o znanju nemščine na nivoju A2, kar pomeni 60 diplom več kot v predhodnjem letu.

V Sloveniji se je program Nemške jezikovne diplome v preteklih letih močno razširil. V letu 2016  so se v program vključile Gimnazija Slovenska Bistrica, Gimnazija Jesenice in Gimnazija Poljane v Ljubljani. Od leta 2017 pa lahko Nemško jezikovno diplomo opravljajo tudi dijaki Gimnazije Slovenj Gradec, Gimnazije Kranj in Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, na srednji šoli v Lendavi  pa lahko poleg DSD II sedaj opravljajo še DSD I.

Nemška jezikovna diploma v Sloveniji

Deutsch lernen

Strokovni svetovalec za nemški jezik

Strokovni svetovalec za nemški jezik in koordinator programa za Nemško jezikovno diplomo v Sloveniji: Dr. Reinhard Zühlke Zavod RS za šolstvo Dunajska 104, 1000 Ljubljana Tel.: 00-386-1-2363130 Mobitel: 00-386-51257440 Email: zuehlke-ljubljana@email.de